Želje investitora za klasičnim ambijentima, rustikom, detaljima i zidovima u toplim bojama najbolje je mogla biti ispraćena upravo ovim proizvodima.
Na ovim objektima Todorović opeke našle su primenu ne samo na samim objektima već i u uređenju same parcele:
– ograde i kapije 
– dvorišne i baštenske staze, zidići, klupe… 
– stepeništa 
– lukovi

Proizvodi iz pogona ciglane Todorović na najdirektniji način spajaju u sebi tradiciju pravljenja dobre cigle i potrebe tržišta danas.

Cigla