FASADA SA STIROPOROM
Kampanja: 12cm je optimalna debljina!
U Srbiji se termin “fasadna petica” (postavljanje fasadne EPS-termoizolacione ploče debljine d=5cm) dugi niz godina toliko “ustalio” u govornoj upotrebi da su najširi slojevi sta- novništva taj termin počeli da smatraju idealnim rešenjem kada je u pitanju termička izolacija fasade. Istina je međutim potpuno drugačija. Srbija se nalazi u takvoj klimatskoj zoni u Evropi (zone II i III) da je debljina fasadne termoizolacije od samo 5cm sve samo ne optimalna! Sem toga, investicija u fasadnu termoizolaciju od d=5cm je sve samo ne najrentabilnija.

Pogodan za unutrašnju i spoljašnu upotrebu. Za pripremu podloge pre nanošenja sintetičkih maltera i istovremeno površina sa dobrom osnovnom strukturom. Za sve mineralne, nosive podloge, kao što su beton, vlaknasti cement, malter, gips-karton ploče i vlaknaste gipsane ploče, gas i laki beton. Za drvene ploče, gipsani malter i dobro vezive nanose boje. Za izradu međusloja koji stvara odličnu podlogu za nanošenje Ceresit fasadnih boja.

Fasade