Mnogo prednosti u odnosu na klasičan parket imaju višeslojni parketi, kako estetski tako i funkcionalno. Pozitivno i sa gledišta ekologije i šumarstva. Samim tim što je gornji sloj 4mm, od retkog tvrdog drveta koje sporo raste, a u praksi se mnogo seče, ova proDvoslojni masivni-lamelirani parketi, odnosno svi višeslojni parketi, nose gradaciju “lidera” među svim vrstama parketa koji se proizvode. Razlozi su mnogobrojni i lako prepoznatljivi.

Termički tretiranjem Hrasta ili Jasena na temperaturi od 190-240˚C, dobija se tamnija boja drveta, velika otpornost na vlagu, drvo postaje smireno jer se tretiranjem na velikim temperaturama drvo totalno opusti. Otpornost na vlagu je najbitnija karakteristika zbog čega se radi ova vrsta termičkog tretiranja i zbog toga je parket izradjen od ovakve vrste drveta ili neki drugi proizvod od ovako tretiranog drveta, na{ao primenu u uslovima gde je prisutnost vlage neizbežna.

Parket i laminat