Izolacioni materijal mineralnog porekla, koji se dobija topljenjem kamena vulkanskog porekla – dolomita, dijabaza i bazalta – na visokim temperaturama, koji se zatim ispreda u vlakna i dodatkom inovativnog veziva sa ECOSE® Technology pretvara u izolacione ploče. 
Odličan je termoizolator u zimskom i letnjem periodu, ima visoku tačku topljenja (preko 1000°C) što ga čini negorivim materijalom u funkciji zaštite od požara. Takođe, odličan je apsorber zvučne energije. Idealna izolacija za sve pozicije, naročito tamo gde je zahtevana veća otpornost na pritisak, i visoke izolacione performanse u letnjem periodu (ravni krovovi, podovi, fasade, potkrovlja).Reciklažno staklo i kvarc glavni su sastojci svih proizvoda od mineralne vune ISOVER. Za mineralnu vunu ISOVER ne uništava se priroda.

Staklena i kamena vuna