Karakteristike kvalitetne termoizolacije. Najbolji materijali za toplotnu zaštitu objekata.
Šta je termoizolacija? 
Kada kažemo termoizolacija najčešće mislimo u stvari na termoizolacioni materijal, čija je funkcija da zaštiti objekat od spoljašnjih toplotnih promena i održi konstantno prijatnu temperaturu u unutrašnjosti objekta. Da bi se jedan materijal mogao nazvati termoizolacionim, mora da ima nisku vrednost koeficijenta toplotne provodljivosti koja se obeležava grčkim slovom λ (lambda). Lambda izolacionog materijala mora da bude manja od 1 W/mK i što je niža, to je materijal bolji toplotni izolator.

TERMOIZOLACIJA – KARAKTERISTIKE: 
Termoizolacija predstavlja neizostavni elemenat gradnje svakog objekta i o njoj se mora razmišljati već pri projektovanju. Dobra termoizolacija ima sledeće karakteristike: 
1) Obezbeđuje prijatnu temperaturu u unutrašnjosti objekta i zimi i leti (bez obzira da li je napolju +40 ili -15 stepeni Celzijusa, temperatura u unutrašnjosti prostorije bi trebalo da bude konstantna 
2) Omogućava da objekat diše, tj. da para koja se stvara unutra nesmetano prolazi kroz fasadnu konstrukciju 
3) Sprečava stvaranje vlage, kondenzacije i plesni 
4) Mehanički štiti zgradu i produžuje vek njenog trajanja 
5) Obezbeđuje energetsku efikasnost objekta – smanjuje potrošnju energije za grejanje i hlađenje i tako štedi Vaš novac i čuva okolinu 
6) Utiče na stvaranje zdrave mikroklime za ugodan boravak Vas i Vaših ukućana unutar prostorija 
7) Direktno utiče na vrednost nekretnine u koju je ugrađena – povećava je.

TERMOIZOLACIJA – NAJBOLjI MATERIJALI 
Od prvih koraka čoveka na Zemlji do danas, ljudi su tražili i primenjivali različite prirodne materijale kako bi boravak u svojim staništima učinili prijatnijim. U jednom periodu su to bili materijali biljnog porekla poput slame, trske, granja, a potom i materijali veće gustine – zemja tj.blato, glina, kamen… 
Čak i danas se termoizolacija objekta svodi na iste grupe materijala, no razvitkom moderne tehnologije neki od ovih materijala su «evoluirali» te sad umesto običnog kamenog bloka majstori izolacije koriste različite oblike mineralnih vuna – kamenu, staklenu i drvenu. Čak oko 80 odsto svih ugrađenih termoizolacioih materijala čine različite mineralne vune.

Austrotherm EPS

EPS (ekspandirani polistiren) je izolacioni materijal koji se već niz godina potvrđuje u primeni u podovima, zidovima i krovovima stambenih i poslovnih objekata, škola, bolnica, hladnjača, itd. Ovaj izuzetno ekonomičan izolacioni materijal znatno smanjuje troškove grejanja. Proizvodnja našeg EPS-a se od 2003. odvija i u Austrotherm-ovim fabrikama u Srbiji, po austrijskoj tehnologiji koja garantuje evropski kvalitet proizvoda.

Austrotherm XPS

XPS (ekstrudirani polistiren) je termoizolacioni materijal čija primena garantuje značajnu uštedu energije. Upravo tamo gde postojanje ekstremnih pritisnih opterećenja i prisustvo vlage postavljaju dodatne, najviše kriterijume izolacionim materijalima, naš XPS te kriterijume ispunjava.

Termoizolacija